Francúzský buldog

Krajina pôvodu:   Francúzsko

Povaha: Je to neobyčajne sympatický, veľmi inteligentný, bystrý no pritom pokojný pes.

Využitie:   Je zábavným spoločníkom a strážcom.

Celkový výzor:   Aj pri svojej malej postave je to silný pes, s krátkou lebkou, zavalitý s hladkou srsťou, krátkym a tupým nosom, vzpriamenými ušnicami a krátkym trupom. Musí mať výzor čulého a inteligentného zvieraťa, s dobre vyvinutými svalmi, dôkladnou stavbou tela a pevnou kostrou.

Hmotnosť:    8-14 kg

Hlava:   Veľmi silná, široká a štvorhranná. Koža na hlave vytvára takmer symetrické záhyby a vrásky. Pysky sú hrubé, trochu uvoľnené a čierne. Horný pysk sa v strede dotýka dolného pysku a úplne zakrýva zuby, ktoré takisto ako jazyk nemajú byť nikdy viditeľné. Profil horného pysku má byť zvislý a zaoblený. Sklon čela tohto psa s krátkou lebkou je silne zvýraznený. Lebka je široká takmer plochá, s veľmi klenutým čelom. Vystupujúce nadočnicové oblúky sú oddelené osobitne vyvinutým vrubom medzi očami. Vrub nesmie pokračovať na čelo ako pri anglických buldogoch. Tylový hrboľ je málo vyvinutý. Ňucháč je široký, veľmi krátky, vyhrnutý. Nosové otvory sú roztvorené, súmerné a smerujú šikmo z dola hore a spredu dozadu. Sklon k rázštepu, ako aj ňucháč, ktorý sa nazýva obrátený, musí umožňovať normálne dýchanie /niesu žiadúce zovreté ňucháče kvôli chronickému chrápaniu/. Chrbát nosa je krátky, široký, so symetrickými vráskami, zvažujúci sa k hornému pysku.

Zuby:    Čeľusť a sánka sú široké, štvorhranné a silné. Uhol dolnej sánky musí byť dostatočne otvorený, aby sa mohla v širokej krivke vysunúť až pred čeľusť, ktorú obopína. Výbežok sánky /jej nadmerné vysunutie/ a zakrivenie väčšej časti smerom k rezákom je nevyhnutné, ak sa chceme vyhnúť dvom vážnym chybám:- príliš krátkej sánke /podhryz/  – príliš dlhej sánke /predhryz/.

Vyklenutie rezákov má zostať zaoblené, aby sa zabránilo presahovaniu zubov, a má zostávať na horizontálnej ploche, aby sa zabránilo vedľajším dedičným úchylkám /vyplazovanie jazyka/. Vzdialenosť rezákových klenieb nemusí byť presne určená, lebo podstatnou podmienkou zostáva, aby horný a dolný pysk k sebe tesne priliehali a zuby úplne zakrývali. Lícne svaly sú dobre vyvinuté, ale nevystupujú.  

Oči:   Majú živý výraz. Sú nízko položené, dosť ďaleko od nosa, ale najmä od ušníc, tmavej farby, pomerne veľké, guľaté, mierne vystupujúce a neukazujúce ani stopu po bielej farbe, ak sa pes pozerá priamo. Mihalnice majú byť čierne.

Ušnice:  Majú byť prostredne veľké, pri koreni široké a na vrchole zaoblené, vysoko nasadené, nesmú byť príliš blízko pri sebe, nesené vzpriamene. Spredu je vidno celý otvor. Koža na ušniciach musí byť jemná a na dotyk nežná.

Krk: Krátky, mierne vyklenutý, bez laloka.

Trup: Hrudník je široký, valcovitý a hlboký. Rebrá sú sudovité a veľmi zaguľatené. Chrbát je široký a svalnatý, bedrá krátke a zavalité. Profil oboch týchto oblastí sa postupne dvíha do úrovne bedier a potom sa rýchle zvažuje k chvostu. Tento veľmi vyhľadávaný tvar je odôvodnený krátkymi bedrami. Brucho a boky sú vtiahnuté, ale pritom nesmú pôsobiť dojmom vychudnutosti. Zadok je široký.

Hrudníkové končatiny:   Plecia a ramená sú krátke a statné, s pevným a dobre vystupujúcim svalstvom. Rameno musí byť krátke, lakeť pevne primknutý k telu, aby lakťový kĺb pri pohybe nevybočoval, lebo len vtedy sa dosiahne priamosť zvislice. Predlaktie je krátke, výrazné, rovné a svalnaté. Zápästie i záprstie má byť pevné a krátke. Spredu aj zo strany musia vzbudzovať dojem presnej zvislice. Labky sú oblé, s malými rozmermi, “mačacie”, dobre položené na zem, mierne vytočené. Prsty majú byť kompaktné, s vysokými kĺbmi, krátkymi a silnými pazúrmi a dobre oddelené. Vankúšiky sú tvrdé, hrubé a čiernej farby. Pásikové jedince majú mať pazúry čierne, pri strakošoch sa uprednostňujú tmavé pazúry, prípadne sú však aj pazúry svetlejších farieb /celá škála rohoviny/.

Panvové končatiny:   Silné a svalnaté, o niečo dlhšie než hrudníkové končatiny, teda zvyšujúce zadok. Zo strany aj spredu sú presne zvislé. Stehno je svalnaté a pevné. Pätové kĺby nie sú rovné. Priehlavok a prepätie je pevné a krátke. Buldoček sa má uliahnuť bez vlčích pazúrov. Labky sú menej oblé než na hrudníkových končatinách.

Chvost:   Má byť krátky, nízko nasadený, pri koreni silný, zatočený alebo prirodzene zlomený a na konci tenký. Ani v pohybe ho pes nesie pod horizontálnou rovinou. U niektorých jedincov spôsobuje atrofia chvostových stavcov jeho skrátenie, alebo je chvost znetvorený stuhnutím stavcov – ankylóza. Chvost sa môže zdať premrštene zmenšený, ale nesmie úpne zanikať. Úplná strata chvostu sa diskvalifikuje. Akýsi zárodok chvostu, ktorý je uložený v priehlbine vzniknutej na zadku, musí byť považovaný za chybu. Ak je chvost relatívne dlhý, nepresahuje päty, je zalomený a relatívne tenký, môže sa zdať menej ľúbivý, štandard považuje tento za klasický.

Srsť:   Je krátka, hladká, priliehajúca, lesklá a jemná.

Sfarbenie:   Pásikavé, strakaté a rovnomerne plavé, pásikavé alebo napásikavé s ohraničenou strakatosťou.
Pásikavá je zmes čiernych a hrdzavých chlpov, nie príliš tmavých. Pripúšťa sa v malom množstve biela farba na hrudi, hlave a labkách. Pásikavý pes s veľkými bielymi znakmi musí byť penalizovaný. Pri posudzovaní pásikavej farby sa musíme postaviť proti tendencii dominantnej čiernej farby a ustupujúcej recesívnej hrdzavej farby.
Strakatá je srsť s bielym podkladom a pásikavými škvrnami. Psy celobiely sa zaraďujú medzi strakošov. Obaja majú čierne očné okružie. Na tvári nesmie byť ani stopa depigmentácie. Nosová huba musí byť vždy čierna. Podklad osrstenia strakoša nesmie byť bodkovaný – grošovaný, ak toto nieje veľkého rozsahu, cca 6 bodiek, môže sa tolerovať.
Plavá pásikavá alebo nepásikavá, so strednou alebo prevažujúcou strakatosťou. Všetky stupne plavej farby sú prípustné od červenej až po bielu kávu. Úplne biely psy sa priraďujú k farbe pásikavý plavák s prevládajúcou bielou strakatosťou. Keď má niektorý pes veľmi tmavú nosovú hubu a tmavé oči s tmavými rasami, tak môže byť u obzvlášť krásnych exemplárov výnimočne tolerovaná určitá depigmentácia v tvári.

Chôdza:   Má byť uvoľnená a oba páry končatín sa majú pohybovať v osi základného postoja.   

Chyby:    Zovretý nos, zlý vzrast zubov, svetlé oči, lalok, vysoko nasadený alebo nesený, príliš dlhý alebo zarastený chvost, bodkovanie alebo príliš čierne osrstenie, dlhšia srsť, depigmentácia pysku.

Vážne chyby:    Viditeľné zuby a jazyk, pes s anomáliou chôdze, nadmerná alebo nedostatočná hmotnosť, kravský postoj, francúzsky postoj.

Vylučujúce chyby:    Oči rôznych farieb, nosová huba inej farby ako čiernej, zajačí pysk, podhryz, nožnicový záhryz, príliš veľký predhryz, nevzpriamené ušnice, kupírované ušnice, kupírovaný chvost a odstraňované vlčie pazúry na panvových končatinách, čisto čierna farba srsti bezpásikovania, čierna s pálením, iné farby ako stanovuje štandard, kryptorchizmus, monorchizmus, rozštep nosa, vlčie pazúry.